Cello

Cello

Saturday 25th July 2020 - Saturday 1st August 2020
All Day


Aberystwyth Arts Centre
Penglais
Aberystwyth SY23 3DE

Reserve Space(s)

Tiwtor

Cyfle i weithio’n ddwys gyda Kari Ravnan ar bob agwedd o chwarae’r Cello. Bydd y dysgu yn digwydd ar ffurf gwersi unigol, gweithdai, trafodaethau a dosbarthiadau perfformio. Dylai’r rhai sy’n cymryd rhan ddod ag o leiaf ddau waith cyferbyniol a rhai astudiaethau y maent yn dymuno gweithio arnynt. Hoffai Kari gael syniad o’r repertoire ymhell cyn dechrau’r cwrs. Bydd hefyd yn amser ar gyfer ymarfer dyddiol unigol, a fydd yn rhan greiddiol o’r cwrs. Bydd cellyddion hefyd yn cael eu haseinio i grwpiau’r siambr.

Kari Ravnan fydd yn arwain y cwrs. Mae Kari yn chwarae gyda’r Oslo Philharmonic, mae’n gyfarwyddwr artistig yr Wyl Gerddoriaeth Siambr Horten, a mae wedi bod yn aelod o’r triawd a’r Prometheus Ensemble yn Llundain a Borealis Ensemble yn Oslo. Mae hi wedi dysgu yn Trondheim ers 2008 yn y Barratt Due. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn dysgu cerddoriaeth siambr. Mae ei myfyrwyr wedi ennill nifer o gystadlaethau, gan gynnwys “Cerddor y Flwyddyn” o gystadleuaeth cerddoriaeth Norwy ar gyfer ieuenctid, “Æresprisen” o gystadleuaeth y Sparre Olsen a’r fedal efydd yng nghystadleuaeth Cerddoriaeth Siambr Fischoff, is-adran iau yn yr Unol Daleithiau (cystadleuaeth cerddoriaeth Siambr fwyaf y byd ar gyfer ieuenctid).

Mae’r ffi dysgu ar gyfer y cwrs hwn yn £650 ac eithrio llety, sy’n cynnwys caniatâd i bob cyngerdd yn ystod MusicFest. Mae gostyngiadau cynnar ar gael ar yr holl gyrsiau a archebwyd ac y talwyd amdanynt yn llawn cyn 29 Chwefror.

Mae Cyfeillion MusicFest yn dyfarnu nifer cyfyngedig o fwrsariaethau tuag at ffioedd dysgu, felly mae cais cynnar yn ddoeth. Mae bwrsariaethau o £260 ar gael i bob myfyriwr mewn addysg llawn amser yn y DU a bwrsarïau a £180 ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol. Gweler y dudalen ffioedd a bwrsariaethau am ragor o fanylion.

Cynigir llety hunan-arlwyo a en-suite am bris gostyngol i fyfyrwyr MusicFest mewn neuaddau preswyl y Brifysgol, neu gallwch archebu llety eich hun y tu allan i’r brifysgol.  Gweler y dudalen llety am fanylion pellach.

 

Solem Quartet in the Library with no books

Request a space on this course

You can request a space on this course here. Applications will be reviewed, and if accepted we will send full information on course joining and fee payment via email. We aim to respond within 7 days to your reservation request.

If you are booking more than one place, you will need to fill in application details for each potential student. Mandatory fields are marked with *

Bookings are closed for this event.

Date(s) - Saturday 25th July 2020 - Saturday 1st August 2020
All Day