Cyfeillion MusicFest

Mae Musicfest yn cynnig cyfle anhygoel i fyfyrwyr elwa o’r ŵyl. I helpu gyda’r ffioedd dysgu cofrestrwyd elusen yn enw ‘Friends of Musicfest, Aberystwyth’ yn 2007. Mae’r elusen yn codi arian ar gyfer bwrsariaethau, gan wahanol ymddiriedolaethau a sefydliadau, a gyda chymorth llawer o unigolion hael. Mae’r cronfeydd hyn yn cynorthwyo myfyrwyr, gan gynnwys llawer o bobl ifanc lleol, na fyddent fel arall yn gallu mynychu’r digwyddiad sydd mor fanteisiol i’w gwybodaeth gerddorol ac mewn llawer o achosion eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Wrth i Musicfest dyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn mae Aberystwyth yn cael ei rhoi fwyfwy ar y map cerddorol yng Nghymru a thu hwnt. Mae’n fraint i ni gael digwyddiad o’r fath yn lleol. Fodd bynnag, wrth i’r digwyddiad dyfu’n flynyddol mae’r galw am fwrsarïau’n cynyddu wrth i fyfyrwyr, a’u rhieni, ei chael hi’n anodd yn ariannol.

Os hoffech chi helpu drwy ddod yn ‘Ffrind’ cysylltwch â Joan Rowlands ar:

jnr@aber.ac.uk
07964159401

It was absolutely brilliant (again!), it was my 3rd MusicFest and I have every intention of returning! The concerts were fantastic, and the artists and tutors were truly inspirational.

Mwy o Sylwadau Myfyrwyr

I really enjoyed the MusicFest! And I’d love to come again next year! Maybe I’ll even be able to convince my little brother to come with me.

Thank you very much for the bursary. It enabled me to take part in the course and I thought it was brilliant. I enjoyed the teaching and feel I learnt a great deal. I also enjoyed meeting other students. It has spurred me on to improve my playing.

..she thoroughly enjoyed MusicFest and got an awful lot from it. I know she would be keen to come next year and a bursary would certainly help!