Newyddion

Gwybodaeth am yr ŵyl eleni
MusicFest Aberystwyth yn cyhoeddi eu Gŵyl Gerdd Ryngwladol 2021

MusicFest Aberystwyth yn cyhoeddi eu Gŵyl Gerdd Ryngwladol 2021

Yn 2021, ‘rydym yn ymrwymedig at ddarparu profiad Musicfest gwych yn unol â safonau uchel y gorffennol. Er nad ydym yn medru cynnal ein hysgol haf wyneb yn wyneb eleni, ‘rydym yn dilyn ein llwyddiant yn 2020 gyda phrofiad ysgol haf digidol ac ‘rydym yn gweithio’n galed i ddarparu amrywiaeth o gyrsiau ar-lein gyda thiwtoriaid sy’n uchel eu parch yn rhyngwladol. Eleni ‘rydym wrth ein bodd hefyd yn cyflwyno profiad cyngherddol gwahanol gyda chymysgedd o weithgareddau ar-lein ac mewn-person arbennig yn nodweddu artistiaid rhynglwadol yn cynnwys Guy Johnston, Tom Poster & Chymundod Siambr Kaleidoscope, Pedwarawd Solem, a Yshani Perinpanayagam, yn ogystal â gosodwaith digidol a gomisiynwyd yn arbennig a’n gweithgareddau ymylol poblogaidd ledled Aberystwyth.