Addysgeg Lleisiol gyda Dr Ron Morris

Addysgeg Lleisiol gyda Dr Ron Morris

Thursday 23rd July 2020 - Saturday 25th July 2020
9:00 am - 6:00 pm


Aberystwyth Arts Centre
Penglais
Aberystwyth SY23 3DE

Reserve Space(s)

Tiwtor

Sylwch fod y cwrs yn dechrau am 4pm ar ddydd Iau 23ain Gorffennaf 2020

Mae gan Dr Ron Morris lawer i’w gynnig i athrawon ar bob cam o’u gyrfaoedd. P’un a ydych yn eithaf newydd  i ganu addysgu neu gael llawer iawn o brofiad, mae yna bob amser rhywbeth newydd i’w ddysgu, rhywfaint o ddealltwriaeth newydd i ennill, rhywfaint o “foment bwlb golau” annisgwyl i’w gael. Mae ei arddull addysgu yn agored, yn gynhwysol ac yn hynod o glir. Mae’r cyfan sydd ganddo i’w gynnig yn cael ei gefnogi gan wybodaeth wyddonol ddofn a chraff.

Bydd y cwrs addysgeg lleisiol yn cynnwys diweddaru Anatomi llwybr lleisiol, aliniad, ffoneg (gan gynnwys cyngor ar sut i helpu i anadlu neu leisio barn), anadlu a chymorth. Bydd ymarferion ar gyfer cofrestru gydag awgrymiadau arbennig ar gyfer gweithio gyda thenoriaid. Yn ogystal â hyn bydd dau ddosbarth meistr lle caiff Aelodau’r cwrs y cyfle i ganu. Bydd sesiynau hefyd ar gyseinedd ac acwsteg.

Caiff pob cydran ei darlunio gan ymarferion priodol a chaiff cyfranogwyr eu hannog i ddod â chwestiynau a thrafod “achosion” unigol.

Bydd y cwrs hwn o ddiddordeb  a pherthnasedd arbennig i athrawon canu, cantorion (yn fyfyrwyr proffesiynol a myfyrwyr uwch), Tocynwyr a phawb sy’n gweithio gyda’r llais canu.

Bydd hefyd yn briodol i’r rhai sydd wedi mynychu cyrsiau blaenorol.

Bydd y cwrs yn gorffen erbyn 3 o’r gloch ar ddydd Sadwrn 25 Gorffennaf.

Gwahoddir Aelodau’r cwrs i aros am swper bwffe a chyngerdd agoriadol Musicfest  2020 ar ddydd Sadwrn 25 Gorffennaf.

Cost y cwrs yw £300.  Mae ystafelloedd gyda chyfleusterau en-suite yn neuadd breswyl y Brifysgol ar gael am ffi ychwanegol.

 

 

Request a space on this course

You can request a space on this course here. Applications will be reviewed, and if accepted we will send full information on course joining and fee payment via email. We aim to respond within 7 days to your reservation request.

If you are booking more than one place, you will need to fill in application details for each potential student. Mandatory fields are marked with *

Bookings are closed for this event.

Date(s) - Thursday 23rd July 2020 - Saturday 25th July 2020
9:00 am - 6:00 pm