Rhisiart Arwel Guitar Recital

Friday 19th July 2019
7:30 pm - 10:00 pm


Ceredigion Museum
Terrace Road
Aberystwyth SY23 2AQ


Rhisiart studied the guitar initially at the Royal Northern College of Music Manchester and with Ricardo Iznaola in Madrid and in London with John Duarte. Rhisiart has performed extensively in recitals throughout Wales and the UK – including the Royal Albert Hall in London – and has appeared regularly on radio and television.
Astudiodd Rhisiart y gitâr yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion ac yn ddiweddarach ym Madrid gyda Ricardo Iznaola ac yn Llundain gyda John Duarte. Mae wedi perfformio ledled Cymru a Phrydain – gan gynnwys Neuadd Albert, Llundain – ac mae wedi ymddangos yn rheolaidd ar y radio a’r teledu.

Date(s) - Friday 19th July 2019
7:30 pm - 10:00 pm