Ffliwt

Ffliwt

Saturday 25th July 2020 - Wednesday 29th July 2020
9:00 am


Aberystwyth Arts Centre
Penglais
Aberystwyth SY23 3DE

Reserve Space(s)

Tiwtor: Lisa Nelsen

Wrth chwarae’r ffliwt gyda Lisa Nelsen ac ambell ffrind, boed chi’n gerddor proffesiynol, conservatoire neu uwchraddedig, yn amatur a/neu’n athro brwdfrydig, neu’n awyddus i ddod â’ch ffliwt allan o ymddeoliad, bydd y cwrs hwn yn helpu i lunio galluoedd cerddorol a thechnegol, ac yn tanio eich hunan ar gyfer dysgu mwy am yr offeryn a’r gerddoriaeth i chwarae. Bydd Lisa’n dechrau’r dyddiau gyda sesiynau cynhesu ac yn cael y ‘ mater llwyd ‘ yn gweithio tra’n canolbwyntio ar gynhyrchu tôn a sain, patrymau ar raddfa sy’n mynd drwy’r bysedd a gwaith byrfyfyr cyffredinol. Bydd ymarferion anadlu hefyd yn ffurfio sail i’r drefn ddyddiol. Yn ddiweddarach yn y bore a dechrau’r prynhawn, bydd y cyfranogwyr yn cael cyfle i weithio ar eu hastudiaethau a’u repertoire eu hunain mewn sesiwn grŵp, a byddant  hefyd yn cael cyfleoedd i weithio gyda thiwtoriaid eraill o’r cwrs (piano a llinynnau). Bydd gweithdy gyda chwrs y cyfansoddwyr rhywbryd yn ystod yr wythnos. Mae cyngerdd i gyfranogwyr ar y diwrnod olaf hefyd.

Bydd y cwrs yn dod i ben amser cinio ar y 29ain o Orffennaf.

 

 

Request a space on this course

You can request a space on this course here. Applications will be reviewed, and if accepted we will send full information on course joining and fee payment via email. We aim to respond within 7 days to your reservation request.

If you are booking more than one place, you will need to fill in application details for each potential student. Mandatory fields are marked with *

Bookings are closed for this event.

Date(s) - Saturday 25th July 2020 - Wednesday 29th July 2020
9:00 am