Clarinét

Clarinét

Saturday 25th July 2020 - Saturday 1st August 2020
9:00 am


Aberystwyth Arts Centre
Penglais
Aberystwyth SY23 3DE

Reserve Space(s)

Tiwtoriaid

Y Cwrs

Bydd y cwrs clarinét yn bennaf mewn fformat “dosbarth meistr” gyda chyfeilydd proffesiynol yn bresennol am hyd at dair awr bob dydd. Bydd sesiynau hefyd ar dechneg yn cynnwys osgo, anadlu, tonfedd, gwaith bysedd a chynhyrchu tôn. Bydd cyfle i rai cyfranogwyr chwarae repertoire pumawd neu gerddoriaeth siambr arall gyda llinynnau.

Bydd y cwrs clarinét MusicFest gyda David Campbell a Donald Oehler yn codi eich gêm, p’un a ydych yn yr ysgol, coleg cerddoriaeth neu fyfyriwr prifysgol neu yn amatur hŷn brwd. Mae pwyslais ar hogi eich sgiliau perfformio drwy wella eich hyder.  Mae elfennau allweddol osgo, anadlu, techneg ac ymwybyddiaeth gerddorol yn cael eu datblygu mewn dosbarthiadau meistr dyddiol, fel arfer gyda chyfeilydd medrus yn bresennol.  Bydd hefyd sesiynau “ensemble clarinét” a phrofiad o gerddoriaeth siambr a bydd yr holl chwaraewyr yn cael y cyfle i berfformio mewn cyngerdd arddangos ar ddiwedd yr wythnos.

Mae David Campbell yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol fel un o gerddorion gorau Prydain ac fe’i disgrifiwyd gan brif clarinettists Prydain, y diweddar Jack Brymer, fel “chwaraewr Prydeinig gorau ei genhedlaeth”. Mae wedi rhoi dosbarthiadau meistr ledled y DU ac mewn llawer o wledydd ar draws y byd. Yn ddiweddar mae wedi cael gwahoddiad i roi dosbarthiadau meistr a hyfforddiant i Siambr Academi Ryngwladol Domaine. Mae David hefyd yn hyfforddi aelodau o gerddorfa chwyth Genedlaethol Ieuenctid Prydain Fawr a Cherddorfa Symffoni Ysgolion Llundain.

“Roedd yr wythnos yn un heriol ac ysbrydoledig, a’r gyfres o gyngherddau a datganiadau ar y cyd â addysg yn wych ac yn wirioneddol fyd-eang.” Ruth Ellul.

Mae’r ffi dysgu ar gyfer y cwrs hwn yn £650 ac eithrio llety, sy’n cynnwys caniatâd i bob cyngerdd yn ystod MusicFest. Mae gostyngiadau cynnar ar gael ar yr holl gyrsiau ag archebwyd ac y talwyd amdanynt yn llawn cyn 29 Chwefror.

Mae Cyfeillion MusicFest yn dyfarnu nifer cyfyngedig o fwrsariaethau tuag at ffioedd dysgu, felly mae cais cynnar yn ddoeth. Mae bwrsariaethau o £260 ar gael i bob myfyriwr mewn addysg llawn amser yn y DU a bwrsarïau a £180 ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol. Gweler y  dudalen ffioedd a bwrsariaethau  am ragor o fanylion.

Cynigir llety hunan-arlwyo a en-suite am bris gostyngol i fyfyrwyr MusicFest mewn neuaddau preswyl y Brifysgol, neu gallwch archebu llety eich hun y tu allan i’r Brifysgol.  Gweler y dudalen llety am fanylion pellach.

 

musicfestaber2016_km-1804w

 

Request a space on this course

You can request a space on this course here. Applications will be reviewed, and if accepted we will send full information on course joining and fee payment via email. We aim to respond within 7 days to your reservation request.

If you are booking more than one place, you will need to fill in application details for each potential student. Mandatory fields are marked with *

Bookings are closed for this event.

Date(s) - Saturday 25th July 2020 - Saturday 1st August 2020
9:00 am