Diolchiadau a Cydnabyddiaeth

Hoffem ddiolch i’r holl noddwyr a rhoddwyr, hebddynt ni fyddai’n bosibl cynnig ein hystod o raglen o gyngherddau a datganiadau a rhedeg ein hysgol haf ryngwladol.

Hoffem ddiolch i Brifysgol Aberystwyth a Chyngor Sir Ceredigion. Rydym yn hynod ddiolchgar i holl staff Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth sy’n cefnogi’r ŵyl a’r ysgol haf drwy gydol y flwyddyn ac yn enwedig yn ystod yr ŵyl.

Hoffem hefyd ddiolch i Gyfeillion MusicFest sy’n gweithio drwy gydol y flwyddyn i godi arian i gefnogi’r cynllun bwrsariaeth myfyrwyr. Am fwy o wybodaeth ar sut i ymuno Friends of MusicFest.