Rydym yn falch iawn o fedru dweud ein bod wedi ymestyn y dyddiad cau i brynu cardiau mynediad wythnos i MusicFest tan 4 Gorffennaf am 5yp. Dyma gyfle gwych i gael cerdyn wythnos sy’n rhoi mynediad i bob cyngerdd a datganiad yn MusicFest am £140. Ar ôl 4 Gorffennaf, bydd cost y cerdyn hwn yn mynd yn ôl i £241 sy’n dal i fod yn dipyn o fargen o’i chymharu â phrynu tocynnau unigol. Ceir hefyd ddewis eang o gardiau gan gynnwys cardiau penwythnos, undydd, deuddydd a thridiau a fydd ar gael drwodd nes i’r Ŵyl ddechrau ar 22 Gorffennaf.

MusicFest 2017 fydd 30 mlwyddiant yr Ŵyl ac rydym wrth ein boddau cael dathlu’r digwyddiad hwn drwy gynnal yr ŵyl fwyaf erioed – gŵyl cerddoriaeth glasurol wyth diwrnod, ysgol haf ryngwladol a gŵyl ymylon genres cerddoriaeth a pherfformiadau sy’n fythol amrywiol. Gyda’i gilydd mae’n cynnig dros 100 o gyngherddau, datganiadau, perfformiadau, sioeau arddangos, dosbarthiadau, gweithdai, dosbarthiadau meistr, arddangosfa a sgyrsiau gan gynnwys cerddoriaeth glasurol, jazz a thraddodiadol.

Mae prif raglen yr ŵyl yn cynnig cymysgedd amrywiol o ensembles poblogaidd, heriol ac – arbenigedd MusicFest – nad ydynt i’w clywed yn aml tra bydd rhaglen gŵyl yr ymylon – sydd AM DDIM – yn arbenigo ar artistiaid y mae eu gwaith yn ymwneud â chanfod, ail-greu ac ailfywiogi cerddoriaeth draddodiadol goll Cymru.

Ymhlith yr uchafbwyntiau yn y brif raglen eleni mae Concerto Dwbl Brahms (y perfformiad byw cyntaf erioed yn Aberystwyth), Concerto Rhif 23 Mozart i’r Piano yn A Fwyaf gyda Tom Poster, Concerto Vivaldi i ddau soddgrwth yn G Leiaf, Wythawd Mendelssohn yn E Fflat Op. 20, Cyflwyniad ac Allegro Elgar, Ffantasia Schubert yn F Leiaf i’r piano pedair llaw a Sea Sketches Grace Williams.

Ochr yn ochr â dathliad ei 30 mlwyddiant, mae MusicFest hefyd wedi penderfynu gosod ei rhaglen fwyaf erioed o weithiau newydd sy’n cynnwys cyfansoddiadau gan Eleanor Alberga, Richard Blackford, Arlene Sierra a Kenneth Hesketh; darnau bychain a ysgrifennwyd mewn preswyliad gan Gareth Moorcraft a sioe arddangos o waith a gyfansoddwyd gan fyfyrwyr ar y Cwrs Cyfansoddi Uwch a Chyfansoddwyr Ifainc Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru.

Mae gŵyl ymylon MusicFest (AM DDIM) hefyd yn cynnig ei rhaglen fwyaf erioed mewn llawer o leoliadau ledled y dref, gan gynnwys Bws Straeon MusicFest, y storïau llên gwerin a cherddoriaeth goll a gasglwyd gan Myra Evans gyda Peter Stevenson, Elsa Davies a Ceri Owen Jones; bydd Peter yn cydweithio â Harriet Earis i gyflwyno John Roberts of the Frolic; Gadael Tir a grëwyd ac a berfformir gan Gwilym Morus Baird ac Owen Shiers ym Medina; bydd Milly Jackdaw yn arwain sesiynau boreol i blant i ddysgu chwarae offerynnau ac adrodd straeon yn Amgueddfa Ceredigion a bydd perfformiadau mewn orielau ar hyd y dref gan Glain Dafydd a Jason Lewis, Milly Jackdaw, Sianed Jones ac Ailsa Mair Hughes gan gynnwys Chwedlau yn Oriel Gregynog, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Ffeithiau Amgen yn yr Ysgol Gelf a pherfformiadau yn Radical Craft a Morwyn, Mam, Hen Wrach yn Orielau 1 a 2, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Ar ben hynny, bydd perfformiadau drwy gydol yr wythnos ym Mar Gwin Rummers gan gynnwys Rheged, Elfen, Ffynnon, Three Legg’d Mare a Thriawd Jazz Harriet Earis.

Am wybodaeth fanwl am gynigion arbennig ac uchafbwyntiau’r rhaglen, dilynwch MusicFest ar www.facebook.com/AberMusicFest ac www.twitter.com/MusicFestAber

Mae’r llyfryn gwybodaeth ar gael yn ei grynswth yma https://musicfestaberystwyth.org/ebrochure/