musicfestaber2016_km-1804wMae Ysgol Haf Ryngwladol MusicFest wedi lansio ei rhaglen o gyrsiau ar gyfer 2017 gyda chyfuniad cyffrous o dri ar ddeg o  ddisgyblaethau yn cynnwys Feiolin gyda Sigyn Fosnes, Fiola gyda Graham Oppenheimer,  Sielo gyda Nicholas Jones, Ensembles Siambr gyda Kari Ravnan, Clarinet gyda David Campbell a Ffliwt gda Lisa Nelson. Cynhelir yr Ysgol Haf rhwng 22ain Gorffennaf – 30ain Gorffennaf.

Bydd y Cyrsiau Lleisiol yn dychwelyd gyda Veronica Veysey-Campbell, John Flinders, Liza Hobbs, Andrew Robinson a’r Dr Ron Morris yn dysgu Llais Clasurol a bydd y Dr Ron Morris eto yn dysgu’r cwrs datblygiad proffesiynol deuddydd ar gyfer athrawon canu, sef Addysgeg Leisiol.

Mae Toby Purser eto yn cynnig ei gwrs Arwain ymarferol unigryw, yn gweithio gyda Cherddorfa Orion ac amrediad o artistiaid gwâdd gydol yr wythnos.

Bydd Dan Swana ac Andy Scott eto yn gweithio gyda’r cwrs Jas, a ddysgir trwy ymarferion band bychan, dosbarthiadau meistr, gwersi unigol a sesiynau byrfyfyr agored.   Yn 2017 bydd y Jamiau Jas poblogaidd hwyr y nos yn ôl, ochr yn ochr â pherfformiad arddangos doniau a gynhelir yn y brif theatr am y tro cyntaf.

Mae cyrsiau newydd ar gyfer 2017 yn cynnwys Offerynnau Taro gyda Simone Rebello a Sacsoffon gyda Kyle Horch a Lars Lien.

Mae’r ysgol haf yn cynnig amrediad helaeth o gyfleoedd perfformio, o sesiynau arddangos doniau unigol gydol yr wythnos i berfformiadau gyda cherddorfeydd ar gyfer myfyrwyr dethol.

Mae costau’r cyrsiau yn amrywio o £225 – £595 gyda bwrsarïau ar gael oddi wrth Gyfeillion  MusicFest sy’n darparu cefnogaeth unigol ar gyfer myfyrwyr sydd angen cymorth gyda chost y cwrs.

Mae’r cyrsiau yn rhai preswyl gyda myfyrwyr yn aros mewn neuaddau ar gampws y brifysgol sy’n agos at leoliadau’r Ysgol Haf. Mae llawer o deuluoedd y myfyrwyr iau wedi manteisio ar Aberystwyth fel canolfan dwristiaeth a thref ddiwylliannol sy’n ffynnu, trwy aros mewn amrediad o lety yn amrywio o fythynnod hunan-arlwyol yn y bryniau, i westai pum seren mewn plastai,  i lety gwely a brecwast ar y promenâd.

Dywedodd David Campbell, “Mae’r Ysgol Haf Ryngwladol yn denu myfyrwyr o bob rhan o’r byd yn cynnwys yr UD, Canada, Malta, Lwcsembwrg a Norwy, sy’n teithio i Aberystwyth i gymryd rhan mewn profiad unigryw MusicFest. Yr amgylchedd gerddorol hollgynhwysol sy’n gwneud MusicFest yn gwbl gyfareddol, ac mewn llawer o achosion, yn rhywbeth sy’n llythrennol yn newid bywydau.