Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y tocynnau ar werth ar gyfer gŵyl MusicFest 2017.

‘Rydym wrth ein bodd eleni yn croesawu llawer o hoff berfformwyr MusicFest i ddathlu ein penblwydd yn 30 oed; Tom Poster, Guy Johnston, Pedwarawd Sacconi, Pedwarawd Solem a Thriawd Johannes yn ogystal â chroesawu am y tro cyntaf  y Gerddorfa Siambr Gymreig, Jeremy Huw Williams, Rosanna Cooper, Kyle Horch a Simone Rebello.

Mae’r uchafbwyntiau eleni yn cynnwys: Concerto Vivaldi ar gyfer Dau Sielo gyda Nicholas Jones a Kari Ravnan; perfformiad cyntaf yr Elena Alberga gyda Jeremy Huw Williams a’r Gerddorfa Siambr Gymreig; Pumawd Piano Dvorak gyda Phedwarawd Sacconi a Tom Poster, gydag Wythawd Mendelssohn yn dilyn pryd yr ymunir â’r Sacconis gan Bedwarawd Solem. Bydd cyngerdd nos Fercher gyda Cherddorfa Orion yn nodweddu Cyflwyniad ac Allegro Elgar a Choncerto Dwbwl pŵerus Brahms ar gyfer feiolin a sielo. Mae’r cyngerdd terfynol gyda Cherddorfa Orion yn dod i ben gyda Choncerto Piano Rhif 23 mewn A ysblennydd Mozart, gyda Tom Poster fel unawdydd.

Y prisiau ar gyfer cyngherddau unigol yw: Cyngherddau’r hwyr £18 (£16); Datganiadau min nos £14 (£12); Datganiadau amser cinio £14 (£12)

Mae’r Pas Aur yn ôl eleni, sy’n cynnig arbediad gwych ar bas wythnosol os ‘rydych yn ei brynu cyn 1af Gorffennaf. Gallwch brynu pas wythnos am £140 sy’n arbediad o £101. Hefyd mae gennym amrediad o wahanol basiau ar gael eleni sy’n cynnig arbediad ar gyfer Un Diwrnod, Dau Ddiwrnod a Thri Diwrnod.

I weld y llyfryn cyfan gan gynnwys holl weithgareddau, anerchiadau a chyngherddau’r ŵyl ymylol sydd AM DDIM, ymwelwch â http://musicfestaberystwyth.org/ebrochure/

GWYBODAETH ARCHEBU
Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 01970 623232
www.aberystwythartscentre.co.uk