Tom PosterMae’r tocynnau ar werth ‘nawr ar gyfer gŵyl MusicFest Aberystwyth. ‘Nawr yn ei 9fed flwyddyn ar hugain, bydd MusicFest Aberystwyth yn dychwelyd unwaith eto am wyth niwrnod o gyngherddau a datganiadau cerddoriaeth glasurol  o Ddydd Sadwrn 23ain Gorffennaf – 30ain Gorffennaf ochr yn ochr â pherfformiadau gŵyl Ymylol MusicFest o gerddoriaeth glasurol, gwerin, traddodiadol a jas trwy’r dref sy’n rhad ac am dddim.

Cynhelir dros 80 o gyngherddau, datganiadau, perfformiadau, dosbarthiadau meistr, cyngherddau arddangos talentau, dosbarthiadau, arddangosfeydd ac anerchiadau wrth i gerddorion o Gymru, Llundain, Norwy, Gwlad yr Iâ, Rwsia a’r UD ddod i aros yn Aberystwyth, yn perfformio yn y cyngherddau ac yn cynnig hyfforddiant yn yr ysgol haf.

Bydd uchafbwyntiau rhaglen gyngherddau 2016 yn cynnwys dychweliad Cerddorfa Orion o dan Toby Purser a dderbyniodd yn ddiweddar Gymrodoriaeth Charles Mackerras Opera Genedlaethol Lloegr. Bydd y gerddorfa yn perfformio dau gyngerdd: ar Nos Fercher 27ain Gorffennaf byddant yn perfformio Agorawd Drasig Neville John sef ‘Aberfan’ a thair Aria gan Mozart a berfformir gan y soprano wych Raphaela Papadakis, ac yn y cyngerdd terfynol ar Nos Sadwrn 30ain Gorffennaf byddant yn perfformio Amrywiadau ar Thema Rococo gan Tchaikovsky gyda’r sielydd Guy Johnston.

Mae Guy yn dychwelyd i Aberystwyth am y tro cyntaf mewn tair blynedd a bydd hefyd yn perfformio ar Nos Wener 29ain Gorffennaf, tri thriawd piano gan Bach, Schumann a Mendelssohn, gyda’r pianydd Tom Poster a brawd Guy, y feiolinydd Magnus Johnston.

Magnard Ensemble - CMF 20 November 2015Bydd y pianydd Tom Poster, sy’n ffefryn gan gynulleidfaoedd Aberystwyth, yn perfformio ynghyd â Raphaela Papadakis yn ‘My Dearest Hedgehog’ ar Nos Fawrth 26ain Gorffennaf

Mae ‘My Dearest Hedgehog’ yn cyfuno piano, llais ac adroddiad wrth ystyried y perthynas rhwng Richard Strauss a’i wraig, y soprano Pauline de Ahna. Mae’r datganiad hwn, a ddyfeisiwyd gan Henrietta Bredin, yn nodweddu caneuon a ysgrifennwyd gan  Strauss i Pauline eu canu, yn ymblethedig gyda thraethiad sy’n datgelu eu cariad dwfn, nas mynegwyd yn aml, tuag at ei gilydd. Mae’n bleser mawr gennym groesawu’r actorion Oliver Cotton (yn adnabyddus am ei waith helaeth ar lwyfan, teledu a ffilm ac yn fwyaf enwog am ei rôl fel Cesare Borgia yng nghyfres y BBC The Borgias) a Penny Downie (actores gyswllt y Cwmni Shakespeare Brenhinol sy’n ymddangos ar hyn o bryd fel y Foneddiges Sinderby yn Downton Abbey).

Bydd Musicfest Aberystwyth yn cyflwyno naw o berfformiadau cyntaf, dros hanner ohonynt gan gyfansoddwyr Cymreig, yn cynnwys perfformiadau cyntaf o weithiau gan Richard Blackford, Gareth Churchill, Arlene Sierra, Kenneth Hesketh, Kaare Dyvik Husby, Charlie Barber, Paul Maelor a Tom Davoren.

Gwenllian LlyrMae rhaglen Cymrodyr Iau MusicFest yn nodweddu mwy a mwy o gerddorion ifanc a’r rhai sy’n dod i’r amlwg, yn cynnig iddynt y cyfle i ymddangos mewn cyngherddau tra hefyd yn gweithio gyda’n hysgol haf i gynghori ac ysbrydoli myfyrwyr. Eleni mae Pedwarawd Solem yn dychwelyd ar gyfer perfformiadau gydol yr wythnos gan gynnwys Haydn, Shostakovich a Mendelssohn a bydd pedwar derbynnydd rhaglen Ysgolorion Uwch Cyngor Celfyddydau Cymru, Lowri Thomas, Chloe Angharad Bradshaw, Gwenllian Llyr a Jason Lewis (a anwyd yn Aberystwyth) yn perfformio mewn cyngherddau, datganiadau a pherfformiadau ymylol gydol yr wythnos.

Mae 2016 yn nodi canmlwyddiant Roald Dahl, a anwyd yng Nghaerdydd, a chynhelir nifer o ddathliadau ledled Cymru a’r DU – bydd Ensemble Magnard o’n rhaglen Cymrodyr Iau, ensemble chwyth gyda phiano ac adroddwr, yn rhoi dau berfformiad a ysbrydolir gan waith Roald Dahl. Ar Nos Sul 24ain Gorffennaf byddant yn perfformio  ‘Dirty Beasts’ gan Martin Butler ac ar Ddydd Llun 25ain Gorffennaf am 11.30am byddant yn Amgueddfa Ceredigion yn perfformio ‘Revolting Rhymes and Marvellous Music’ ar gyfer plant a’u rhieni.

Bydd Côr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru a Band Pres Ieuenctid Cenedlaethol Cymru yn dychwelyd i MusicFest Aberystwyth 2016 gyda pherfformiadau ar Nos Sadwrn 30ain Gorffennaf a bydd cwrs Cyfansoddwyr y Gerddorfa Ieuenctid Genedlaethol yn cyflwyno cyngerdd arbennig ar Nos Fercher 3ydd Awst.

Mae gŵyl Ymylol MusicFest yn dychwelyd yn 2016 yn cynnig perfformiadau cerddoriaeth rhad ac am ddim trwy’r dref. Eleni byddwn yn dathlu lleoliad diwedd-y-lein arbennig iawn Aberystwyth gyda nifer o berfformiadau a gweithgareddau sy’n nodweddu trenau a gorsafoedd trên; ac yn cynnig profiadau arbennig iawn o gerddoriaeth mewn orielau ledled y dref gan gynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yr Ysgol Gelf a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Unwaith eto byddwn yn cynnig wythnos o berfformiadau gan gerddorion lleol ym Mar Rummers. Cyflwynir cerddoriaeth glasurol, gwerin, traddodiadol a Jas ac eleni cynhwysir perfformiadau o adrodd straeon ac arddangosfeydd o waith ysgrifennu, ffilm a ffotograffiaeth.

IMG_0914 (1)Bydd MusicFest hefyd yn cymryd rhan mewn dathliad undydd arbennig iawn o’r celfyddydau a diwylliant yn Aberystwyth, i’w gynnal yn y  Bandstand newydd sbon ar 30ain Gorffennaf, a drefnir gan CelfAber.

Dywed Cyfarwyddwr Artistig MusicFest David Campbell, “Bob blwyddyn mae MusicFest yn ail-ddeffro fy nghariad tuag at gerddoriaeth ac yn f’atgoffa paham fy mod yn gerddor. Mae’r ŵyl yn meddu ar deimlad cynyddol o leoliad ac unigoliaeth sy’n arbennig iawn. Mae Guy Johnston, Tom Poster, Toby Purser ac eraill yn cytuno bod y gynulleidfa yn Aberystwyth ymysg y fwyaf gwresog a chyfeillgar yn y byd ac mae’r awyrgylch hwnnw yn ein helpu i berfformio ar ein gorau. Yr ymgolli llwyr mewn amgylchedd cerddorol sy’n gwneud MusicFest yn gwbl unigryw, ac mewn llawer o achosion, yn llythrennol yn newid bywydau. Ychwanegwch at y cymysgedd cerddorol leoliad Aberystwyth, yn edrych allan ar brydferthwch Bae Ceredigion, egni llu o gerddorion ifanc brwd, a diwylliant o weithio a chwarae’n galed, a chewch gipolwg ar beth mae MusicFest yn golygu.”

Mae manylion llawn o’r cyngherddau ar gael o Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau, neu drwy ymweld â https://musicfestaberystwyth.org/. Ceir rhagor o fanylion am y cyrsiau ar musicfest@aber.ac.uk

Mae MusicFest yn bosibl yn sgil cefnogaeth oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor  Ceredigion a Phrifysgol Aberystwyth. Cefnogir yr Ysgol Haf a’r Rhaglen Cymrodyr Iau gan Gyfeillion MusicFest.