Welsh Chamber Orchestra with Jeremy Huw Williams

Welsh Chamber Orchestra with Jeremy Huw Williams

Saturday 22nd July 2017
8:00 pm - 9:45 pm


Aberystwyth Arts Centre
Penglais
Aberystwyth SY23 3DE


Anthony Hose (conductor) Jeremy Huw Williams (baritone) Kari Ravnan (cello) Nicholas Jones (cello)

jeremy-crop-web-1Mozart Divertimento in D, K136
Eleanor Alberga The Soul’s Expression – New Work for Baritone and strings,
Vivaldi Concerto for two cellos in G minor, RV531
Grace Williams
Sea Sketches
Percy Grainger Molly on the Shore

The Welsh Chamber Orchestra has chosen a programme that spans 300 years, from Vivaldi’s much-loved concerto for two cellos and a delightful divertimento by the 16-year-old Mozart, through to the popular Sea Sketches, written in 1944 by the Barry-born composer Grace Williams and the première of a brand new work by the Jamaican composer Eleanor Alberga.

The Welsh Chamber Orchestra was founded in 1986 to fill the gap in the music making life of Wales between performances of solo and small chamber music ensembles and those of the symphony orchestra. It performs throughout the UK and has undertaken several European concert tours, performing with many of the world’s greatest soloists.

ahphoto52009largeJeremy Huw Williams was born in Cardiff in 1969 and educated at Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf and St John’s College Cambridge. He made his debut with Welsh National Opera as Guglielmo in Così fan tutte and has since appeared in some sixty operatic roles, performing at major venues all over the world.
Great Hall
£18 (£16)

Gold Pass £140 (before 1st July only) includes tickets for all concerts and recitals and a souvenir programmefull cost of tickets £241.

To view the full brochure including all FREE Fringe events, talks, showcases. Select here http://musicfestaberystwyth.org/ebrochure/

BOOKING INFORMATION
Book tickets here 
Aberystwyth Arts Centre Box Office 01970 623232
www.aberystwythartscentre.co.uk

Ar gyfer ei hymddangosiad cyntaf ym Musicfest, mae’r Gerddorfa Siambr Gymreig wedi dewis rhaglen sy’n ymestyn dros 300 o flynyddoedd, o goncerto hynod boblogaidd Vivaldi ar gyfer dau sielo a divertimento hyfryd gan y Mozart 16 oed, ymlaen i’r Sea Sketches poblogaidd, a ysgrifennwyd ym 1944 gan y gyfansoddwraig a anwyd yn y Barri, Grace Williams, a pherfformiad cyntaf gwaith newydd sbon gan y gyfansoddwraig o Jamaica Eleanor Alberga.

Sefydlwyd y Gerddorfa Siambr Gymreig ym 1986 i lenwi’r bwlch ym mywyd creu cerddoriaeth Cymru rhwng perfformiadau unawdwyr ac ensembles cerddoriaeth siambr bychain, a pherfformiadau’r cerddorfeydd symffoni. Mae’n perfformio ledled y DU ac wedi ymgymryd â nifer o deithiau cyngerdd Ewropeaidd, yn perfformio gyda llawer o unawdwyr blaenllaw’r byd.

Ganwyd Jeremy Huw Williams yng Nghaerdydd ym 1969 a derbyniodd ei addysg yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf a Choleg San Ioan Caergrawnt.  Ymddangosodd am y tro cyntaf gydag Opera Genedlaethol Cymru fel Guglielmo yn Così fan tutte ac mae wedi ymddangos ers hynny mewn rhyw chwe deg o rolau operatig, yn perfformio mewn prif ganolfannau ledled y byd.

I weld y llyfryn cyfan gan gynnwys holl weithgareddau, anerchiadau a chyngherddau’r ŵyl ymylol sydd AM DDIM, ymwelwch â http://musicfestaberystwyth.org/ebrochure/

Date(s) - Saturday 22nd July 2017
8:00 pm - 9:45 pm