Student Showcase

Student Showcase

Saturday 29th July 2017
9:30 am - 12:00 pm


Round Studio
Aberystwyth Arts Centre, Penglais
Aberystwyth SY23 3DE


Students from the cello, violin, viola, chamber, clarinet and flute courses.

Round Studio, Aberystwyth Arts Centre
FREE

Gold Pass £140 (before 1st July only) includes tickets for all concerts and recitals and a souvenir programmefull cost of tickets £241.

BOOKING INFORMATION
Aberystwyth Arts Centre Box Office 01970 623232
www.aberystwythartscentre.co.uk

Myfyrwyr o’r cyrsiau sielo, feiolin, fiola, siambr, clarinet a ffliwt.

Stiwdio Gron, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
AM DDIM

Pas Aur £140 (cyn 1af Gorffennaf yn unig) yn cynnwys tocynnau ar gyfer yr holl gyngherddau a datganiadau a rhaglen swfenîr – cost lawn y tocynnau £241.

GWYBODAETH ARCHEBU
Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 01970 623232
www.aberystwythartscentre.co.uk

 

Date(s) - Saturday 29th July 2017
9:30 am - 12:00 pm