Student Showcase

Student Showcase

Saturday 29th July 2017
12:30 pm - 1:30 pm


Great Hall
Aberystwyth Arts Centre, Penglais
Aberystwyth SY23 3DE


Students from the Saxophone Course with Kyle Horch and Lars Lien

Foyer, Aberystwyth Arts Centre
FREE

Gold Pass £140 (before 1st July only) includes tickets for all concerts and recitals and a souvenir programmefull cost of tickets £241.

BOOKING INFORMATION
Aberystwyth Arts Centre Box Office 01970 623232
www.aberystwythartscentre.co.uk

Myfyrwyr o’r cwrs Sacsoffon gyda Kyle Horch a Lars Lien

Cyntedd, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
AM DDIM

Pas Aur £140 (cyn 1af Gorffennaf yn unig) yn cynnwys tocynnau ar gyfer yr holl gyngherddau a datganiadau a rhaglen swfenîr – cost lawn y tocynnau £241.

GWYBODAETH ARCHEBU
Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 01970 623232
www.aberystwythartscentre.co.uk

 

Date(s) - Saturday 29th July 2017
12:30 pm - 1:30 pm