Student Showcase

Student Showcase

Thursday 27th July 2017
9:45 pm - 10:30 pm


Theatr Y Werin, Aberystwyth Arts Centre
Penglais Hill
Aberystwyth SY23 3DE


Students from the summer school Jazz course with Andy Scott and Dan Swana

Theatre, Aberystwyth Arts Centre
FREE

Gold Pass £140 (before 1st July only) includes tickets for all concerts and recitals and a souvenir programmefull cost of tickets £241.

BOOKING INFORMATION
Aberystwyth Arts Centre Box Office 01970 623232
www.aberystwythartscentre.co.uk

Myfyrwyr o gwrs Jas yr ysgol haf gydag Andy Scott a Dan Swana

Theatr, Aberystwyth Arts Centre
AM DDIM

Pas Aur £140 (cyn 1af Gorffennaf yn unig) yn cynnwys tocynnau ar gyfer yr holl gyngherddau a datganiadau a rhaglen swfenîr – cost lawn y tocynnau £241.

GWYBODAETH ARCHEBU
Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 01970 623232
www.aberystwythartscentre.co.uk

 

Date(s) - Thursday 27th July 2017
9:45 pm - 10:30 pm