Student Showcase

Student Showcase

Saturday 29th July 2017
1:30 pm - 3:30 pm


Round Studio
Aberystwyth Arts Centre, Penglais
Aberystwyth SY23 3DE


Students from the Classical Vocal Course with Veronica Veysey Campbell, Liza Hobbs, John Flinders, Andrew Robinson, Andrew Ball

Round Studio, Aberystwyth Arts Centre
FREE

Gold Pass £140 (before 1st July only) includes tickets for all concerts and recitals and a souvenir programmefull cost of tickets £241.

BOOKING INFORMATION
Aberystwyth Arts Centre Box Office 01970 623232
www.aberystwythartscentre.co.uk

Myfyrwyr o’r cwrs Llais Clasurol gyda Veronica Veysey Campbell, Liza Hobbs, John Flinders, Andrew Robinson, Andrew Ball

Stiwdio Gron, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
AM DDIM

Pas Aur £140 (cyn 1af Gorffennaf yn unig) yn cynnwys tocynnau ar gyfer yr holl gyngherddau a datganiadau a rhaglen swfenîr – cost lawn y tocynnau £241.

GWYBODAETH ARCHEBU
Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 01970 623232
www.aberystwythartscentre.co.uk

 

Date(s) - Saturday 29th July 2017
1:30 pm - 3:30 pm