Student Showcase

Student Showcase

Saturday 29th July 2017
4:30 pm - 5:30 pm


Round Studio
Aberystwyth Arts Centre, Penglais
Aberystwyth SY23 3DE


Students from the Advanced Composition Course with Arlene Sierra and Kenneth Hesketh with works performed by Solem Quartet.

Round Studio, Aberystwyth Arts Centre
FREE

Gold Pass £140 (before 1st July only) includes tickets for all concerts and recitals and a souvenir programmefull cost of tickets £241.

BOOKING INFORMATION
Aberystwyth Arts Centre Box Office 01970 623232
www.aberystwythartscentre.co.uk

Myfyrwyr o’r Cwrs Cyfansoddiad Uwch gydag Arlene Sierra a Kenneth Hesketh gyda gweithiau yn cael eu perfformio gan Bedwarawd Solem.

Stiwdio Gron, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
AM DDIM

Pas Aur £140 (cyn 1af Gorffennaf yn unig) yn cynnwys tocynnau ar gyfer yr holl gyngherddau a datganiadau a rhaglen swfenîr – cost lawn y tocynnau £241.

GWYBODAETH ARCHEBU
Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 01970 623232
www.aberystwythartscentre.co.uk

 

Date(s) - Saturday 29th July 2017
4:30 pm - 5:30 pm