Student Showcase

Student Showcase

Wednesday 26th July 2017
5:30 pm - 6:15 pm


Arad Goch
Bath St
Aberystwyth SY23 2NN


Students from the Percussion Course with Simone Rebello perform their end of course showcase.

Arad Goch
FREE

Gold Pass £140 (before 1st July only) includes tickets for all concerts and recitals and a souvenir programmefull cost of tickets £241.

BOOKING INFORMATION
Aberystwyth Arts Centre Box Office 01970 623232
www.aberystwythartscentre.co.uk

Myfyrwyr o’r Cwrs Taro gyda Simone Rebello yn perfformio eu cyngerdd ar ddiwedd y cwrs.

Arad Goch
AM DDIM

Pas Aur £140 (cyn 1af Gorffennaf yn unig) yn cynnwys tocynnau ar gyfer yr holl gyngherddau a datganiadau a rhaglen swfenîr – cost lawn y tocynnau £241.

GWYBODAETH ARCHEBU
Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 01970 623232
www.aberystwythartscentre.co.uk

 

Date(s) - Wednesday 26th July 2017
5:30 pm - 6:15 pm