Student Showcase

Student Showcase

Tuesday 25th July 2017
6:30 pm - 7:15 pm


Great Hall
Aberystwyth Arts Centre, Penglais
Aberystwyth SY23 3DE


An opportunity to hear the students from the strings showcase.

Directors Sigyn Fossnes, Ruth Hahn, Graham Oppenheimer, Nicholas Jones, Kari Ravnan with Simon Lane, Anya Fadina & Elena Nalimova

Great Hall
FREE

Gold Pass £140 (before 1st July only) includes tickets for all concerts and recitals and a souvenir programmefull cost of tickets £241.

BOOKING INFORMATION
Aberystwyth Arts Centre Box Office 01970 623232
www.aberystwythartscentre.co.uk

Cyfle i glywed myfyrwyr y cwrs llinynnau. Cyfarwyddwyr Sigyn Fossnes, Ruth Hahn, Graham Oppenheimer, Nicholas Jones, Kari Ravnan gyda Simon Lane, Anya Fadina & Elena Nalimova

Neuadd Fawr
AM DDIM

Pas Aur £140 (cyn 1af Gorffennaf yn unig) yn cynnwys tocynnau ar gyfer yr holl gyngherddau a datganiadau a rhaglen swfenîr – cost lawn y tocynnau £241.

GWYBODAETH ARCHEBU
Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 01970 623232
www.aberystwythartscentre.co.uk

 

Date(s) - Tuesday 25th July 2017
6:30 pm - 7:15 pm