Student Showcase

Student Showcase

Saturday 29th July 2017
11:30 am - 12:30 pm


Great Hall
Aberystwyth Arts Centre, Penglais
Aberystwyth SY23 3DE


Students from the conducting course with Orion Orchestra

Great Hall, Aberystwyth Arts Centre
FREE

Gold Pass £140 (before 1st July only) includes tickets for all concerts and recitals and a souvenir programmefull cost of tickets £241.

BOOKING INFORMATION
Aberystwyth Arts Centre Box Office 01970 623232
www.aberystwythartscentre.co.uk

Myfyrwyr o’r cwrs arwain gyda Cherddorfa Orion

Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
AM DDIM

Pas Aur £140 (cyn 1af Gorffennaf yn unig) yn cynnwys tocynnau ar gyfer yr holl gyngherddau a datganiadau a rhaglen swfenîr – cost lawn y tocynnau £241.

GWYBODAETH ARCHEBU
Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 01970 623232
www.aberystwythartscentre.co.uk

 

Date(s) - Saturday 29th July 2017
11:30 am - 12:30 pm