Rosanna Cooper, Solem Quartet and David Campbell,

Rosanna Cooper, Solem Quartet and David Campbell,

Sunday 23rd July 2017
8:00 pm - 9:45 pm


Aberystwyth Arts Centre
Penglais
Aberystwyth SY23 3DE


Mozart String Quintet in C, K515

Richard Blackford New work for mezzo-soprano, clarinet and string quartet
Howells Rhapsodic Quintet for clarinet and strings
Beethoven String Quartet, Op 59 No 2

This programme sandwiches a beautiful rarity and a new commission between two great classical chamber works for strings.  Mozart’s four mature string quintets are widely considered to be among his finest chamber works while Beethoven’s opus 59 (‘Rasomovsky’) quartets are amongst the masterpieces of his middle or ‘heroic’ period.  Herbert Howells’ Rhapsodic Quintet is a beautiful and elegiac work, written after the First World War and full of regret and nostalgia for all that had been lost. Richard Blackford’s new work, commissioned for MusicFest 2017, for mezzo-soprano, clarinet and string quartet will be performed by Rosanna Cooper, Solem Quartet and David Campbell. His Clarinet Quintet was performed at Musicfest in 2009 and again in 2016; his Great Animal Orchestra Symphony was performed at Musicfest in 2014 and his Polymetric Studies in 2016.

The Solem Quartet is returning to Aberystwyth as Musicfest resident ensemble for the fourth year running.  The quartet came together when studying at the University of Manchester and takes its name from the University’s motto Arduus ad solem (‘Striving for the sun’). During 2017 the quartet have started on a five year venture to perform the complete cycle of Beethoven string quartets, commissioned by a MusicFest supporter.

Great Hall
£18 (£16)

Gold Pass £140 (before 1st July only) includes tickets for all concerts and recitals and a souvenir programmefull cost of tickets £241.

BOOKING INFORMATION
Book tickets here
Aberystwyth Arts Centre Box Office 01970 623232
www.aberystwythartscentre.co.uk

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys gem prin prydferth a chomisiwn newydd rhwng dau waith siambr clasurol gwych ar gyfer llinynnau. Ystyrir pedwar pumawd llinynnol aeddfed Mozart i fod ymysg ei weithiau siambr gorau tra bod pedwarawdau opws 59 (‘Rasomovsky’) Beethoven ymysg campweithiau ei gyfnod canol neu ‘arwrol’. Mae Pumawd Rhapsodig Herbert Howell yn waith prydferth a theimladwy, a ysgrifennwyd ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, yn llawn gofid ac hiraeth am y cyfan a gollwyd. Perfformir gwaith newydd Richard Blackford, a gomisiynwyd ar gyfer MusicFest 2017, ar gyfer mezzo-soprano, clarinet a  phedwarawd llinynnol, gan Rosanna Cooper, Pedwarawd Solem a David Campbell.  Perfformwyd ei Bumawd Clarinet yn ystod Musicfest 2009 ac eto yn 2016; perfformwyd ei Great Animal Orchestra Symphony yn ystod Musicfest 2014 a’i Polymetric Studies yn 2016.

Mae Pedwarawd Solem yn dychwelyd i Aberystwyth fel ensemble preswyl Musicfest am y bedwaredd flwyddyn yn olynol. Daeth y pedwarawd at ei gilydd tra’n astudio ym Mhrifysgol Manceinion ac mae’n cymryd ei enw o arwyddair y Brifysgol Arduus ad solem (‘Anelu am yr haul’). Yn ystod 2017 dechreuodd y pedwarawd ar fenter bum mlynedd i berfformio’r cylch cyfan o bedwarawdau llinynnol Beethoven, a gomisiynwyd gan gefnogwr MusicFest .

 

 

 

Date(s) - Sunday 23rd July 2017
8:00 pm - 9:45 pm