Rosanna Cooper with Simon Lane

Rosanna Cooper with Simon Lane

Sunday 23rd July 2017
6:30 pm - 7:30 pm


Aberystwyth Arts Centre
Penglais
Aberystwyth SY23 3DE


Wolf Five Songs from Spanisches Liederbuch
Britten A Charm of Lullabies
Ravel Cinq mélodies populaires grecques:
Rossini La regata veneziana

Rosanna Cooper comes from Sheffield and was a chorister at Lincoln Cathedral. She is the winner of many scholarships and prizes and is currently studying at the Royal College of Music under Rosa Mannion. She has undertaken a number of operatic roles, including Flora in La Traviata; she is a frequent oratorio soloist; and she has given many lieder recitals.

Rosanna’s programme includes some of the most delightful art songs from the English, French, German and Italian traditions, covering over 100 years.

Great Hall
£14 (£12)

Gold Pass £140 (before 1st July only) includes tickets for all concerts and recitals and a souvenir programmefull cost of tickets £241.

BOOKING INFORMATION
Book tickets here
Aberystwyth Arts Centre Box Office 01970 623232
www.aberystwythartscentre.co.uk

Daw Rosanna Cooper o Sheffield ac ‘roedd yn aelod o gôr Eglwys Gadeiriol Lincoln. Mae hi wedi ennill llawer o ysgoloriaethau a gwobrau ac ar hyn o bryd mae’n astudio yn y Coleg Cerdd Brenhinol o dan Rosa Mannion. Mae hi wedi ymgymryd â nifer o rolau operatig yn cynnwys Flora yn La Traviata; mae hi’n aml yn unawdydd oratorio; ac mae wedi cyflwyno llawer o ddatganiadau lieder.

Mae rhaglen Rosanna yn cynnwys rhai o’r caneuon celf mwyaf hyfryd o’r traddodiadau Seisnig, Ffrengig, Almaenaidd ac Eidalaidd, yn ymestyn ar draws 100 mlynedd.

 

 

Date(s) - Sunday 23rd July 2017
6:30 pm - 7:30 pm