Music and Art: Radical Craft with Sianed Jones and Ailsa Mair Hughes

Music and Art: Radical Craft with Sianed Jones and Ailsa Mair Hughes

Wednesday 26th July 2017
11:00 am - 12:00 pm


Aberystwyth Arts Centre
Penglais
Aberystwyth SY23 3DE


A chance to experience the radical craft exhibition with music from Sianed Jones and Ailsa Mair Hughes. Sianed Jones is a fiddling, singing composer with an upbringing steeped in choral and poetic traditions of Wales. Together with Ailsa Mair Hughes they are Tinc Y Tannau singing and playing Seven String Bass Viola da Gamba at the same time! They perform playful improvisations, original songs, 16th century viol and voice pieces and unusual settings of Welsh Poetry.

Aberystwyth Arts Centre
Gallery 1
FREE

Aberystwyth Arts Centre,
Gallery 1
24 June – 2 September
Radical Craft
An exhibition featuring 34 international and UK artists who express their creativity beyond the bounds of convention. The show includes a selection of work by historically renowned artists associated with Outsider Art as well as work by contemporary artists facing barriers to the art world due to health, disability, social circumstance or isolation. Most have never received formal art training, though in many cases their practices have been nurtured and encouraged in specialist centres or studios. Through these opportunities to develop their creative impulses without inhibition, they demonstrate radical craftsmanship and convey their personal visions of the world as ‘outsiders’.

Cyfle i brofi’r arddangosfa grefft radicalaidd gyda cherddoriaeth oddi wrth Sianed Jones ac Ailsa Mair Hughes.

Cyfansoddwraig yw Sianed Jones sy’n chwarae’r ffidil ac yn canu ac sydd â’i gwreiddiau’n ddwfn yn nhraddodiadau corawl a barddonol Cymru. Mae ei hymchwil i fewn i dechnegau lleisiol wedi mynd â hi ar draws cyfandiroedd o Affrica i Mongolia i Brasil.

Mae’r ddwy yn ffurfio Tinc Y Tannau, yn canu ac yn chwarae Fiola Bas da Gamba Saith Llinyn ar yr un pryd!  Maent yn creu harmonïau pedair-rhan cyfoethog a rhythmau meddwol ar yr offerynnau soniarus hynafol hyn, y gellir eu chwarae â bwa, neu eu strymio fel gitâr.  Maent yn perfformio darnau byrfyfyr chwareus, caneuon gwreiddiol, darnau fiola a llais o’r unfed ganrif ar bymtheg a gosodiadau anghyffredin o Farddoniaeth Gymraeg.

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Oriel 1
AM DDIM

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Oriel 1
24 Mehefin – 2 Medi
‘Radical Craft’
Arddangosfa yn nodweddu 34 o artistiaid o’r DU a thramor sy’n mynegi eu doniau creadigol y tu hwnt i ffiniau confensiwn. Mae’r sioe yn cynnwys detholiad o waith gan artistiaid adnabyddus yn hanesyddol sy’n gysylltiedig ag ‘Outsider Art’ yn ogystal â gwaith gan artistiaid cyfoes sy’n wynebu rhwystrau i’r byd celf oherwydd problemau iechyd, anabledd, sefyllfa gymdeithasol neu unigrwydd. Nid yw’r rhan fwyaf erioed wedi derbyn hyfforddiant celf ffurfiol, er mewn llawer o achosion maent wedi cael eu meithrin a’u hannog mewn canolfannau neu stiwdios arbenigol. Trwy’r cyfleoedd hyn i ddatblygu eu dyheadau creadigol heb ataliad, maent yn arddangos crefftwaith radicalaidd ac yn cyfleu eu gweledigaeth bersonol o’r byd fel ‘allanwyr’.

 

 

Date(s) - Wednesday 26th July 2017
11:00 am - 12:00 pm