Music and Art: Legends

Music and Art: Legends

Tuesday 25th July 2017
11:00 am - 12:00 pm


National Library Wales
Penglais Rd
Aberystwyth SY23 3BU


A chance to be taken through the Welsh Legends exhibition from the National Portrait Collection with music including Glain Dafydd on harp. Limited space so booking is recommended.

National Library Wales
Gregynog Gallery
FREE

Legends!
National Library Wales
Gregynog Gallery
18.03.17 – March 2018
An opportunity to come ‘face to face’ with Welsh legends from the National Portrait Collection. (The exhibition will consist of a number of portraits of famous Welsh individuals from the Library’s collection)

Free admission by ticket from the Library’s Shop (01970) 632 548    events.library.wales

Cyfle i gael eich tywys o gwmpas yr arddangosfa Chwedlau Cymreig o’r Casgliad Portread Cenedlaethol gyda cherddoriaeth yn cynnwys Glain Dafydd ar y delyn. Mae’r lle yn gyfyng felly awgrymir eich bod yn archebu ymlaen llaw.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Oriel Gregynog
AM DDIM

‘Legends!’
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Oriel Gregynog
Cyfle i ddod ‘wyneb yn wyneb’ gyda chwedlau Cymreig o’r Casgliad Portread Cenedlaethol. (Bydd yr arddangosfa yn cynnwys nifer o bortreadau o Gymry enwog o gasgliad y Llyfrgell.)

Mynediad am ddim gyda thocyn o Siop y Llyfrgell (01970) 632 548    events.library.wales

 

Date(s) - Tuesday 25th July 2017
11:00 am - 12:00 pm