Music and Art: Animals

Music and Art: Animals

Monday 24th July 2017
12:00 am


Aberystwyth Arts Centre
Penglais
Aberystwyth SY23 3DE


In response to the Maid, Mother, Crone exhibition by Teresa Jenellen & Sarah Byfield, scandalous shapeshifting stories with Milly Jackdaw and Brian Swaddling.

Sometimes they were people and sometime animals. There was no difference. All spoke the same language.

Gallery 2
FREE

Maid, Mother, Crone
Aberystwyth Arts Centre,
Gallery 2
15 July – 23 September
Teresa Jenellen & Sarah Byfield
Through a series of portraits and imagined precious objects, Teresa Jenellen and Sarah Byfield investigate the enduring appeal of the female characters of the Mabinogion and their resonance with the notion of the modern woman.

Dydd Llun 24ain Gorffennaf 11AM
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth,
Oriel 2
AM DDIM

Anifeiliaid
Mewn ymateb i’r ardddangosfa ‘Maid, Mother, Crone’ gan Teresa Jenellen & Sarah Byfield, a straeon gwarthus gyda Milly Jackdaw a Brian Swaddling. Weithiau ‘roeddent yn bobl ac weithiau’n anifeiliaid. ‘Doedd dim gwahaniaeth. ‘Roeddent i gyd yn siarad yr un iaith.

‘Maid, Mother, Crone’
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Oriel 2
15 Gorffennaf – 23 Medi
Teresa Jenellen & Sarah Byfield
Trwy gyfres o bortreadau a gwrthrychau gwerthfawr dychmygol, mae Teresa Jenellen a Sarah Byfield yn ystyried apêl barhaol cymeriadau benywaidd y Mabinogion a’u cysylltiad â’r syniad o’r fenyw fodern

Date(s) - Monday 24th July 2017
12:00 am