Music and Art: Alternative Facts with Chris Grooms

Music and Art: Alternative Facts with Chris Grooms

Thursday 27th July 2017
11:00 am - 12:00 pm


School of Art
Buarth Mawr
Aberystwyth SY23 1NG


A chance to experience the Alternative Facts exhibition curated by students from the university collection accompanied by Texan Chris Grooms (classical guitar).

School of Art
FREE

Cyfle i weld yr arddangosfa ‘Alternative Facts’ a guradwyd gan fyfyrwyr y brifysgol gyda chyfeiliant gan y Tecsaniad  Chris Grooms (gitâr clasurol).

Ysgol Gelf
AM DDIM

 

 

Date(s) - Thursday 27th July 2017
11:00 am - 12:00 pm