Jez Danks Story Walk in Aberystwyth Harbour

Jez Danks Story Walk in Aberystwyth Harbour

Wednesday 26th July 2017
5:30 pm - 6:30 pm


Rummers Wine Bar
Bridge St
Aberystwyth SY23 1QD


Jez Danks leads a stroll round Aberystwyth harbour with stories of the ships, shipbuilders & seamen that once worked there.  The walk will finish with a visit to Rummers wine bar where Borth’s very own sea shanty group Mor Ladron will entertain with songs that would once would have been have heard in the old harbour and on ships around the world.

Meet at Rummers Wine Bar
FREE

Bydd Jez Danks yn arwain crwydr o gwmpas harbwr Aberystwyth gyda straeon am y llongau,  yr adeiladwyr llongau a’r morwyr a weithiodd yno ar un adeg. Daw’r tro i ben gydag ymweliad â Bar Rummers lle bydd grŵp sianti fôr y Borth, Môr Ladron, yn eich difyrru gyda chaneuon a fyddai ar un adeg yn cael eu clywed yn yr hen harbwr ac ar longau ledled y byd.

Cyfarfod ym Mar Gwin Rummers
AM DDIM

 

Date(s) - Wednesday 26th July 2017
5:30 pm - 6:30 pm