Gadael Tir

Gadael Tir

Tuesday 25th July 2017
7:30 pm - 8:45 pm


Medina
Market St
Aberystwyth SY23 1DL


A history of land rights and protest in folk song and history by Gwilym Morus-Baird and Owen Shiers.

Gadael Tir is a show that tells the story of land rights and protest in Wales. It follows the trials and tribulations of the common folk who strove to build the nation from the ground up. Gadael Tir tells their story through sing-along choruses of traditional songs; heart wrenching tales of desperation and perseverance; cross-dressing, axe wielding farmers; radical preachers, land workers and unions, all encompassed by a thousand years of history squeezed into one performance.

Medina
FREE

Hanes hawliau tir a phrotest mewn canu gwerin ac adrodd straeon gan Gwilym Morus-Baird ac Owen Shiers.

Sioe yw Gadael Tir sy’n adrodd hanes hawliau tir a phrotest yng Nghymru.  Mae’n dilyn caledi a gorthrymder y bobl gyffredin a geisiodd adeiladu cenedl o’r tir i fyny. Mae Gadael Tir yn adrodd eu stori trwy gyd-ganu corysau caneuopn traddodiadol; straeon torcalonnus am anobaith a dyfalbarhad;  ffermwyr oedd yn trin bwyelli ac yn traws-wisgo; pregethwyr radicalaidd, llafurwyr ac undebau, y cyfan yn cael eu hamgylchu gan fil o flynyddoedd o hanes wedi’i wasgu i fewn i un perfformiad.

Medina
AM DDIM

Date(s) - Tuesday 25th July 2017
7:30 pm - 8:45 pm