Milly Jackdaw presents “Come and play”

Milly Jackdaw presents “Come and play”

Tuesday 25th July 2017
10:30 am - 12:00 pm


Ceredigion Museum
Terrace Road
Aberystwyth SY23 2AQ


Storyteller Milly Jackdaw tells myths and fairytales for everyone over 5 years old. But she needs help to make these stories really live though music and sound effects. Come along for the adventure; learn songs and tunes, make instruments, create magical landscapes through sound. An interactive journey though music and the stories in Ceredigion Museum collection.

Ceredigion Museum
FREE

Bydd yr adroddwraig straeon Milly Jackdaw yn adrodd mythau a straeon tylwyth teg ar gyfer pawb dros 5 oed. Ond mae angen cymorth arni i wneud i’r straeon hyn fyw o ddifrif trwy gerddoriaeth ac effeithiau sain.  Dewch draw am yr anturiaeth; dysgwch ganeuon a thonau, gwnewch offerynnau, crëwch tirweddau hudol trwy sain. Taith ryngweithiol trwy gerddoriaeth a’r straeon yng nghasgliad Amgueddfa Ceredigion.

Amgueddfa Ceredigion
AM DDIM

Date(s) - Tuesday 25th July 2017
10:30 am - 12:00 pm