Chris Grooms

Chris Grooms

Thursday 27th July 2017
3:30 pm - 4:30 pm


National Library Wales
Penglais Rd
Aberystwyth SY23 3BU


Chris Grooms, a Welsh speaking, classical guitar playing Texan, shares his illustrated journey arranging unpublished music from the manuscripts of Iolo Morganwg, Ifor Ceri and Nicholas Bennett housed at the National Library Wales and his research into the Beethoven arrangements of Welsh melodies published by George Thomas in the 19th century.

National Library Wales
Council Chamber
FREE

Free admission by ticket from the Library’s Shop (01970) 632 548    events.library.wales

Bydd Chris Grooms, Tecsaniad sy’n siarad Cymraeg ac yn chwarae gitâr clasurol, yn rhannu ei daith ddarluniedig yn trefnu cerddoriaeth nas cyhoeddwyd o lawysgrifau Iolo Morganwg, Ifor Ceri a Nicholas Bennett a gedwir yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’i ymchwil i fewn i drefniannau Beethoven o felodïau Cymreig a gyhoeddwyd gan George Thomas yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Siambr y Cyngor
AM DDIM

Mynediad am ddim gyda thocyn o Siop y Llyfrgell (01970) 632 548    events.library.wales

 

Date(s) - Thursday 27th July 2017
3:30 pm - 4:30 pm