Ailsa Mair Hughes and Sianed Jones explore a collection of instruments

Ailsa Mair Hughes and Sianed Jones explore a collection of instruments

Thursday 27th July 2017
1:30 pm - 2:30 pm


Ceredigion Museum
Terrace Road
Aberystwyth SY23 2AQ


A chance to explore Peter Stevenson’s extensive and diverse personal collection of instruments.

A pile of instruments in a room requiring someone to play them; Appalachian Dulcimer, harmonium, 5 string Banjo, Gourd Banjo, Mandolin, Bouzouki, Tenor Mandola, English Concertina, Irish Concertina, Button Accordeon, Native American Flute, Kazakh Rebab, Kashgar Durum, Darbuika, Oud, Balalaika, Folk Harp, Melodeon, Bardsey Mud Pipe, Ocarina, Frog, Trombone, Banjolele, Ukulele, Zither and Breton Bombard,

With Ailsa Mair Hughes, including cello, bass viol, psalter, assorted whistles and drums and Sianed Jones.

Ceredigion Museum
FREE

Cyfle i weld casgliad offerynnau personol ac amrywiol Peter Stevenson.

Pentwr o offerynnau mewn ystafell gydag angen rhywun i’w chwarae: Dwlsimer Appalachaidd, harmoniwm, Banjo 5 llinyn, Banjo Gourd, Mandolin, Bouzouki, Mandola Tenor, Consertina Seisnig, Consertina Gwyddelig, Acordion Botwm, Ffliwt Americanaidd Gynhenid, Kazakh Rebab, Kashgar Durum, Darbuika, Oud, Balalaica, Telyn Werin, Melodion, Pibell Faw Enlli, Ocarina,’ Frog’, Trombôn, Banjolele, Iwcalili, Sither a Bombard Llydewig.

Gydag Ailsa Mair Hughes, yn cynnwys sielo, fiol bas, sallwyr, gwahanol chwibanau a drymiau a Sianed Jones.

Amgueddfa Ceredigion
AM DDIM

 

 

Date(s) - Thursday 27th July 2017
1:30 pm - 2:30 pm