Cardiau Mynediad Aur ar gael tan 4 Gorffennaf 5YP

Cardiau Mynediad Aur ar gael tan 4 Gorffennaf 5YP

Rydym yn falch iawn o fedru dweud ein bod wedi ymestyn y dyddiad cau i brynu cardiau mynediad wythnos i MusicFest tan 4 Gorffennaf am 5yp. Dyma gyfle gwych i gael cerdyn wythnos sy’n rhoi mynediad i bob cyngerdd a datganiad yn MusicFest am £140. Ar ôl 4 Gorffennaf,...
Gold Passes available until 4th July 5PM

Gold Passes available until 4th July 5PM

We are delighted to say we have extended the deadline to purchase week long passes for MusicFest until the 4th July at 5PM. This is a great opportunity to get a week-long pass with access to every concert and recital at MusicFest for £140. After the 4th July the cost...
Tocynnau ar werth ar gyfer gŵyl MusicFest 2017.

Tocynnau ar werth ar gyfer gŵyl MusicFest 2017.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y tocynnau ar werth ar gyfer gŵyl MusicFest 2017. ‘Rydym wrth ein bodd eleni yn croesawu llawer o hoff berfformwyr MusicFest i ddathlu ein penblwydd yn 30 oed; Tom Poster, Guy Johnston, Pedwarawd Sacconi, Pedwarawd Solem a Thriawd...
MusicFest Tickets on Sale Now

MusicFest Tickets on Sale Now

We are delighted to announce that tickets are on sale for MusicFest 2017. We are delighted this year to be welcoming many of MusicFest favourite performers to celebrate our 30th anniversary; Tom Poster, Guy Johnston, Sacconi Quartet, Solem Quartet and the Johannes...